Vimmelbilder från återvändardagen 16 augusti 2014.